Ergotherapie

Wat is ergotherapie

Ergotherapie is een paramedische beroep voor kinderen, volwassenen en ouderen.
Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als  dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk.

Wanneer ergotherapie

Heeft u een lichamelijke of psychische beperking? Dan kunnen sommige dagelijkse handelingen behoorlijk lastig zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Problemen in het uitvoeren van de alledaagse activiteiten, zoals uit bed komen,
  wassen/douchen/baden, aankleden, koken, schoonmaken, uitvoeren van huishoudelijke activiteiten a.g.v. bv. een CVA (herseninfarct/beroerte), oncologische klachten, artrose, COPD,  dementie of reumatische ziekten;
 • Advies en begeleiding/training bij de aanvraag van hulpmiddelen (bv (elektrische) rolstoel, scootmobiel, trippelstoel of driewielfiets);
 • Pijnklachten in de nek, schouder, pols en/of handen tijdens het werken met een computer of  andere werk gerelateerde problemen;
 • Woninganalyse en valpreventie voor thuiswonende ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen;
 • Advies en instructie aan mantelzorgers bij o.a. een echtgenoot/partner met dementie.
 • Problemen met het in en uit bed komen en advies m.b.t. zit/lighouding bij immobiliteit.
 • Moeite met het uitvoeren van huishoudelijke taken en het verdelen van de energie over een (werk)week bij chronische klachten of vermoeidheid.

Werkwijze ergotherapeut

De ergotherapeut start met het bespreken van de problemen van de cliënt. Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. De ergotherapeut gaat dus na wat de cliënt belangrijk vindt. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteit om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals de thuiszorg, mantelzorgers, leerkrachten etc.

De ergotherapeut bedenkt oplossingen, trainingen en geeft advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen van de woon- en/of werkomgeving nodig.

Vergoeding

Ergotherapie wordt vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar vergoed voor 10 uur per
kalenderjaar. Sommige verzekeraars eisen een verwijzing (CZ en Menzis), bij de andere verzekeraars kunt u zonder verwijzing bij ons terecht.

Kinderergotherapie

De kinderergotherapeut is er voor kinderen die problemen hebben in de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Ze komen niet mee met andere kinderen en/of zijn duidelijk “anders” dan leeftijdsgenootjes. Handelingen en activiteiten die wij als vanzelfsprekend ervaren (aankleden, schrijven, eten met bestek, in de zandbak spelen) zijn voor deze kinderen een probleem. Soms heeft deze achterstand een duidelijke oorzaak in bijvoorbeeld ongeluk, ontwikkelingsachterstand, ziekte of een bij de geboorte of op latere leeftijd aangeboden aandoening. Maar het kan ook zijn dat er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen is.

Een kinderergotherapeut analyseert waarom het kind moeite heeft met bepaalde handelingen en is erop gericht om het kind te helpen bij de ontwikkeling. De activiteiten die problemen opleveren en die voor het kind belangrijk zijn, worden praktisch aangepakt. Ook kunnen ouders/verzorgers en leerkrachten adviezen krijgen om de situatie thuis en op school te verbeteren.

Wij geven begeleiding bij ongemak en problemen bij onder andere:

 • Oog-hand coördinatie en de fijne motoriek
 • Schrijven (slordig schrijven, letters en/of cijfers omkeren)
 • Kleutervaardigheden zoals knippen, kleuren, plakken, vouwen en tekenen
 • Concentratie- en aandachtsproblemen
 • Aan- uitkleden, veters strikken, knopen sluiten en andere lichamelijke verzorging is lastig.

Mist u iets in het lijstje, neem gerust contact met ons op om te vragen of wij u kunnen helpen. Bovenstaande opsomming is maar een kleine selectie van de werkgebieden en specialisaties van de kinderergotherapeut.

Iedere maandag tussen 13:00-15:00u houdt ergotherapeut Richard Mol spreekuur bij Fytaal Roosendaal. U kunt bij de receptie een afspraak voor zijn spreekuur via 0165-533227.

Kijk voor meer informatie op www.ergotherapiemol.nl