Sportfysiotherapie

De specialisatie sportfysiotherapie komt voort uit het gegeven dat klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat die bij de sporter optreden nauw samenhangen met de specifieke belasting die tijdens het sporten wordt gevraagd.

De sportfysiotherapeut is op de hoogte van de eisen die aan het houdings- en bewegingsapparaat worden gesteld tijdens diverse takken van sport en kan zodoende gericht adviseren bij het voorkomen en/of genezen van klachten als gevolg van sportbeoefening.