Over het centrum

De praktijk, voorheen fysiotherapiepraktijk Lindenburg werd in 1998 opgestart door Annemarie Hendriks- van Zundert en is op 1 mei 2014 uitgebreid met meerdere disciplines en verhuisd naar Langdonk 5.

Deze praktijk is ‘groot geworden door klein te blijven’. Hiermee bedoelen we dat we ondanks de groei van de praktijk en de grote kennis die er is persoonlijke aandacht voor de patiënt  hoog hebben staan. We streven ernaar de beste zorg voor de patiënt te leveren en daarbij staat communicatie voorop. Communicatie met de patiënt maar zeker ook met de verwijzers en de betrokken disciplines onderling.

Om dit proces nog beter te laten verlopen is het plan ontstaan om een therapeutisch centrum op te richten waarbij allerlei disciplines samenwerken zodat er zo nodig vanuit meerdere invalshoeken naar de klachten van een patiënt gekeken kan worden zonder dat de patiënt hiervoor naar een andere locatie hoeft te gaan of zijn of haar verhaal nogmaals moet vertellen. Verheugd zijn we dan ook dat bovengenoemd idee geleid heeft tot het ontstaan van Fytaal-Roosendaal!