De oncologiefysiotherapeut

Mensen die kanker hebben (gehad) kunnen problemen krijgen door de ziekte zelf of door de behandeling. Bij sommige van deze problemen kan de oncologiefysiotherapeut helpen. Oncologiefysiotherapeuten worden ingezet in alle fasen van de ziekte.

De behandeling van de oncologiefysiotherapeut verschilt per fase, omdat het doel van de behandeling in iedere fase weer anders is.

  1. In de curatieve fase: als de behandeling gericht is op genezing. Hierbij helpt de oncologiefysiotherapeut bij het terugkrijgen van verloren of verminderde vaardigheden
  2. In de palliatieve fase: werken patiënten samen met de fysiotherapeut aan het behoud van wat ze nog kunnen.
  3. In de terminale fase: begeleidt de oncologiefysiotherapeut de patiënt bij het feit dat hij steeds minder kan.

Kanker steeds vaker een chronische ziekte

Door de vroegtijdige ontdekking (via screening) en betere behandelmethoden krijgt kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welzijn van patiënten. Mensen moeten (op hun eigen manier) leren omgaan met de nieuwe situatie. Oncologiefysiotherapeuten kunnen hierbij een ondersteunende rol vervullen.

Bewegen en kanker

Soms houden mensen, die behandeld zijn voor kanker, restverschijnselen over. Denk hierbij aan vermoeidheid. Daardoor zijn ze geneigd om minder te bewegen, terwijl voor hen bewegen juist extra belangrijk is. Een actieve leefstijl draagt bij aan de overlevingskans en het kan een aantal risicofactoren voor (het terugkeren van) kanker verminderen.

Mensen die voldoende bewegen voelen zich bovendien fitter en vrolijker. Een half uurtje per dag bewegen maakt al veel verschil!

Speciaal voor mensen die behandeld zijn voor kanker is een beweegprogramma ontwikkeld. Tijdens dit programma begeleidt een fysiotherapeut met een oncologische specialisatie mensen op een verantwoorde manier naar een actieve leefstijl.

< terug