Over Fysiotherapie bij COPD

Wat is fysiotherapie bij COPD?

De  fysiotherapeut leert u omgaan met COPD en helpt u om uw longfunctie, spierfunctie, inspanningscapaciteit zoveel als mogelijk op peil te houden. Door op een verantwoorde manier aan uw conditie te werken wordt kortademigheid tegengegaan.

Bij welke klachten wordt COPD fysiotherapie toegepast?

De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Diseases (chronische obstructie van de luchtwegen). Het is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Huisartsen adviseren COPD fysiotherapie indien een patiënt er niet in slaagt voldoende fysiek actief te zijn.

Een gezonde leefstijl en voldoende beweging om daarmee de conditie op peil te houden is voor COPD-patiënten van levensbelang. Echter, bij inspanning nemen juist de benauwdheid en hoestbuien vaak toe. Omdat het teveel moeite kost en vanwege de angst voor kortademigheid zien veel COPD patiënten van bewegen af. Daardoor kan hun conditie verder verslechteren.

Een fysio behandeling is het belangrijkste onderdeel van het zorgprogramma COPD. In onderzoek is op basis van patiënt ervaringen COPD fysiotherapie bewezen effectief gebleken. Afname van symptomen, verbetering van inspannings vermogen en afname van angst en depressie bij COPD patiënten is hierbij aangetoond.

De behandeling is vooral gericht op:

Bewustwording over wat u beter wel en niet kunt doen om daarmee activiteiten en inspanning beter in evenwicht te brengen.

Aanleren van ademhalingstechnieken, waardoor u minder last heeft van benauwdheid en u minder vatbaar wordt voor een longaanval.

Vergroten van inzicht hoe u kan omgaan met plotselinge toename van klachten. U herkent patronen en kan zelf beter inschatten wat u dan moet doen.

Verbeteren van uw conditie door een speciaal oefen programma (individueel of in groepsverband). Dit vermindert van kortademigheid en verbetert uw inspanningsvermogen.

< terug