Wat is Ergotherapie?

Ergotherapie is een paramedische beroep voor kinderen, volwassenen en ouderen. Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als  dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk.

Wanneer ergotherapie

Heeft u een lichamelijke of psychische beperking? Dan kunnen sommige dagelijkse handelingen behoorlijk lastig zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Problemen in het uitvoeren van de alledaagse activiteiten, zoals uit bed komen,
    wassen/douchen/baden, aankleden, koken, schoonmaken, uitvoeren van huishoudelijke activiteiten a.g.v. bv. een CVA (herseninfarct/beroerte), oncologische klachten, artrose, COPD,  dementie of reumatische ziekten;
  • Advies en begeleiding/training bij de aanvraag van hulpmiddelen (bv (elektrische) rolstoel, scootmobiel, trippelstoel of driewielfiets);
  • Pijnklachten in de nek, schouder, pols en/of handen tijdens het werken met een computer of  andere werk gerelateerde problemen;
  • Woninganalyse en valpreventie voor thuiswonende ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen;
  • Advies en instructie aan mantelzorgers bij o.a. een echtgenoot/partner met dementie.
  • Problemen met het in en uit bed komen en advies m.b.t. zit/lighouding bij immobiliteit.
  • Moeite met het uitvoeren van huishoudelijke taken en het verdelen van de energie over een (werk)week bij chronische klachten of vermoeidheid.

Werkwijze ergotherapeut

De ergotherapeut start met het bespreken van de problemen van de cliënt. Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. De ergotherapeut gaat dus na wat de cliënt belangrijk vindt. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteit om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals de thuiszorg, mantelzorgers, leerkrachten etc.

De ergotherapeut bedenkt oplossingen, trainingen en geeft advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen van de woon- en/of werkomgeving nodig.

Vergoeding

Ergotherapie wordt vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar vergoed voor 10 uur per kalenderjaar. Sommige verzekeraars eisen een verwijzing (CZ en Menzis), bij de andere verzekeraars kunt u zonder verwijzing bij ons terecht.

De ergotherapeuten bij Fytaal zijn Richard Mol,  Mitchel van Nunen en Melodie Deley. Zij werken op meerdere locaties en beheren hun  eigen agenda. Voor afspraken met de ergotherapeut kunt u bellen met 0165 - 391 026 en vragen om een afspraak bij Fytaal. Voor meer info: www.ergotherapiemol.nl