Wat is Diëtetiek bij oncologie?

Kanker kan op allerlei manieren invloed hebben op eetlust en voedingstoestand. TWB, Thuiszorg met aandacht, heeft speciale aandacht voor mensen met kanker. Binnen de regio Roosendaal ben ik, Hanneke Ligtenberg, de diëtist met het speciale aandachtsgebied oncologie. Dit houdt in dat ik specifieke bijscholingen heb gevolgd en expertise heb opgebouwd rond de oncologie vragen op voedingsgebied. Samen nemen we de vragen die u heeft door, en krijgt u praktisch advies en tips aangereikt. Indien gewenst stellen we gezamenlijk een plan van aanpak op.

Veelgestelde vragen zijn: “Wat kan ik zelf doen om mijn behandeling te ondersteunen en de kans op genezing te optimaliseren?. Zijn er bepaalde producten schadelijk voor de behandeling of juist heel goed om te gebruiken? Ik heb last van bepaalde klachten en kan hierdoor niet goed meer eten, wat kan ik doen?”

Ook zijn er vaak vragen over voeding en gewicht na een intensievere behandeling voor kanker. Ongewenste gewichtstoename of juist een blijvend te laag gewicht kan een probleem zijn, ook door de vermoeidheid die hiermee gepaard kan gaan.

Verder krijg ik vaak te maken met vragen over het voorkomen van kanker. Dit is volkomen terecht, want voeding heeft wel degelijk veel invloed op de gezondheid en ook op het ontstaan van kanker. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft wereldwijd alle studies samengevat en daaruit blijkt dat 1/3 van de meest voorkomende kankersoorten wordt veroorzaakt door wat wij eten en hoeveel wij bewegen.

Heeft u ook vragen omtrent voeding bij kanker? Dan kunt u terecht bij Fysio Fytaal, waar ik spreekuur houdt. Maak een afspraak via 088 - 560 22 00

< terug