Ontwikkel-/groeiproblemen bij kinderen

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs. Bij sommige kinderen gaat ontwikkelen vanzelf en onopgemerkt, terwijl andere kinderen hier meer moeite mee hebben. In sommige gevallen kan het zelfs erg afwijken van het gebruikelijke. Dit kan voor onzekerheid zorgen bij kinderen, maar ook bij u als ouder. Merkt u dat uw kind ontwikkelingsproblemen ervaart? Neem dan contact met ons op.

Welke ontwikkelingsproblemen zijn er

De kinderfysiotherapeut richt zich op kinderen en jeugdigen van 0-19 jaar. De meeste kinderen ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. Bij sommige kinderen is er echter sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Bij elke leeftijd zijn er bepaalde vaardigheden waarbij uw kind achterstand in kan vertonen. Dit zijn:

Baby’s en peuters (0 tot 2 jaar)

 • Spanningsproblemen
 • Scheve schedel
 • Huilbaby’s
 • Open ruggetje
 • Zenuwstelsel van de arm
 • Billenschuivers
 • Voorkeurshouding
 • Vroeggeboorte
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Syndromen

Peuter (2 tot 4 jaar)

 • Afwijkend looppatroon
 • Motoriek problemen waardoor overwicht ontstaat
 • Motorische ontwikkelingsachterstand (laat zijn met lopen)
 • Reuma
 • Spanningsproblemen
 • Asymmetrische ontwikkeling
 • Orthopedische problemen
 • Spierziektes

Kleuters en schoolgaande kinderen (4 tot 18 jaar)

 • Grove motoriek problemen (niet durven fietsen, klimmen, springen)
 • Pijnklachten bij sporten
 • Reuma
 • Spierziektes
 • Motoriek problemen bij overgewicht
 • Fijne motoriek (aan- en uitkleden, vouwen, kleuren, schrijven)
 • Houdingsproblemen
 • Neurologische problemen

Behandeling

De kinderfysiotherapeut kan uw kind op spelenderwijs het motorische ontwikkelingsmogelijkheid te vergroten. Het doel hiervan is dat uw kind beter functioneert in de fysieke en sociale omgeving. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier en bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken. De therapeut observeert vooral, maar geeft ook voorlichting en advies. Tijdens de eerste afspraak wordt er samen met u een behandelplan opgesteld voor uw kind. Hierin wordt de behandelmethode omschreven.

< terug