Wat is ergotherapie bij oncologie?

Vermoeidheid komt veel voor bij cliënten met oncologische klachten. Door de vermoeidheid is een cliënt vaak niet meer in staat om evenveel te doen op een dag als voorheen. Als ergotherapeut ondersteunen wij in het vinden van een (nieuwe) balans waarbij gekeken wordt naar wat een cliënt wil doen en kan doen. Op korte termijn is dit bijvoorbeeld het opbouwen van de dagelijkse activiteiten. En op lange termijn wanneer een cliënt bijvoorbeeld weer wil terugkeren naar de werkvloer.

Tijdens of na het behandeltraject kunnen er beperkingen in de mobiliteit ontstaan. Als ergotherapeut brengen we de mogelijkheden en beperkingen in kaart en kijken we hoe we het mobiliteitsprobleem op kunnen lossen. Het kan zijn dat een cliënt door te oefenen leert om op een andere manier mobiel te zijn. Bijvoorbeeld door activiteiten anders uit te voeren of door (tijdelijk) gebruik te gaan maken van een hulpmiddel zoals een trippelstoel, rolstoel of scootmobiel.

Door een operatie, chemotherapie of bestraling kunnen ook cognitieve klachten ontstaan. De cliënt heeft bijvoorbeeld concentratie- en geheugenproblemen of moeite met plannen en organiseren. Bij mentale inspanning ontstaat er vaak hoofdpijn en de cliënt heeft het gevoel overprikkeld te raken. Ergotherapie kan ingezet worden om in kaart te brengen of en op welke manier(en) de cognitieve klachten kunnen worden verminderd. Hierbij is het belangrijk dat de energie die de cliënt heeft zoveel mogelijk wordt verdeeld over de dag. Dit noemen we ook wel energiemanagement.

In de terminale fase kan ergotherapie worden ingezet om de cliënt een zo comfortabel en optimaal mogelijk leven te bieden. Vaak zijn cliënten in deze fase rolstoelafhankelijk of bedlegerig. Daarom is het erg belangrijk dat de cliënt in een fijn en comfortabel bed kan liggen en bijvoorbeeld een goede (rol)stoel of zitkussen heeft om in te kunnen zitten wanneer dit mogelijk is. Ook kijken we naar wat de cliënt nog wel op een zo prettig en optimaal mogelijke manier kan doen.

< terug