Covid Revalidatie

Fysiotherapie én COVID-19

20% van de patiënten met het coronavirus (COVID-19) heeft ernstige tot zeer ernstige klachten (RIVM, 2020). Patiënten met het coronavirus ondervinden wisselende klachten, met name respiratoire problematiek, verminderd fysiek functioneren en cognitieve stoornissen, zowel in de acute als in de herstelfase.

 

Revalidatie bij Fytaal

Als praktijk zijn wij direct gestart om een revalidatietraject op te zetten voor deze nieuwe doelgroep. Sinds juni '20 hebben wij al tientallen patiënten kunnen ondersteunen om zo optimaal mogelijk te leven. Tientallen patiënten zijn ook klachtenvrij en functioneren weer als voorheen. Doordat wij ons steeds blijven aanpassen aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten is het traject van deze tijd. Wat wij hebben gemerkt is dat de samenwerking tussen de ergotherapeut, fysiotherapeut en diëtist van essentieel belang is. Sámen begeleiden wij patiënten naar het hoogst haalbare. Wij voeren met regelmaat multidisciplinaire overleggen. 

De ergotherapeut richt zich op het in kaart brengen van de belasting en belastbaarheid en daar een nieuwe balans in te brengen.

De fysiotherapeut laat patiënten inzien dat zij lichamelijk echt minder aankunnen dan dat zij vermoeden (door een daling in de saturatie waarde tijdens bewegen), daarnaast begeleidt de fysiotherapeut het sporten / bewegen op te bouwen. Ook geeft de fysiotherapeut ademhalingsoefeningen en gebruiken wij sinds april '22 lasertherapie. Dit zetten wij in ter ondersteuning van de ademhaling. Al een tiental patiënten hebben hier positief op gereageerd.

De diëtist richt zich op de voeding. Er zijn patiënten met verminderde eetlust en/ of patiënten die onvoldoende juiste producten eten waardoor zij onvoldoende energie uit de voeding kunnen halen.

Wij zijn van mening dat onze 'drie eenheid' uniek is in Roosendaal én dat onze manier van werken patiënten kan helpen om het hoogst haalbare uit het traject te halen. Er is niet 1 oplossing voor iedere long covid patiënt. Iedere patiënt is uniek en doordat er tijdens ons traject meerdere ogen meekijken kunnen wij veel patiënten begeleiden.

Na een ziekenhuisopname of na ziekte in de thuissituatie kunt u klachten ervaren als vermoeidheid en/of spierzwakte. Dit komt omdat de kracht en conditie afneemt, waardoor u beperkingen kunt gaan ervaren in uw dagelijks leven. Het is essentieel om de verloren kracht en conditie terug op te bouwen, zodat u  zo optimaal mogelijk herstelt. Bij Fytaal Roosendaal bieden we een op maat gemaakt revalidatieprogramma. Waarbij u samen met de fysiotherapeut en andere geïndiceerde disciplines (ergotherapie, logopedie, psycholoog en/ of diëtist) werkt aan het herstel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest recente medische onderzoeken.

Laser en Long-Covid

Onze praktijk heeft ook over de beschikking van een laserapparaat, zie onder " Lasertherapie " voor de werking van laser bij Long Covid-klachten

< terug