Over kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

Een kinderfysiotherapeut is goed opgeleid en heeft na de bacheloropleiding fysiotherapie de Master kinderfysiotherapie afgerond. De kinderfysiotherapeut werkt altijd, na onderzoek gedaan te hebben, volgens een behandelplan. Wanneer nodig wordt overlegd met andere disciplines, zoals de kinderarts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkeling gerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor optimale maatschappelijke participatie op de kinderleeftijd, als basis voor het uiteindelijke functioneren als volwassene. Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een grote rol.

Behandelindicaties

 • Ademhalingsproblematiek
 • Afwijkend looppatroon
 • Afwijkende stand voet/enkel
 • AstmaBeweegadvies
 • Billenschuiven
 • Cerebrale parese
 • Developmental coördination disorder (DCD)
 • Gangbeeldanalyse / loopanalyse
 • Groei gerelateerde aandoeningen
 • Heupdysplasie baby / jong kind
 • Houdingsafwijkingen
 • Huilbaby
 • Jeugdreuma
 • Kinderkanker
 • Nek en/ of hoofdpijnklachten
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Niet-aangeboren hersenletsel
 • Orthopedische afwijkingen
 • Plexus brachialis laesie
 • Pre / dysmature kind
 • Schrijfproblemen
 • Slechte conditie
 • Spanningshoofdpijn
 • Spierspanning, te hoog of te laag
 • Sport gerelateerde klachten
 • Sportkeuze vragen
 • Te zware kinderen
 • Tenenloper
 • Voorkeurshouding baby

Verwijzing en vergoeding

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Zij kunnen u dan verwijzen naar een kinderfysiotherapeut.

U kunt ook zonder verwijsbriefje bij de kinderfysiotherapeut terecht. Bij behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut, worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.

< terug