Wat is Osteopathie?

Osteopathie is een complementaire geneeswijze.  Complementair aan de reguliere, klassieke geneeskunde.

Om een voorbeeld te geven. Een acute blaasontsteking kan niet osteopathisch behandeld worden. De patiënt moet de nodige medicatie krijgen om de ontsteking in te dijken. Doch de gevolgen van een dergelijke ontsteking (ontsteking geeft verkleving van omliggende structuren, bindweefsel, spieren, …) zijn indicatief voor osteopathie.  Een dergelijke verkleving of mobiliteitsbeperking kan namelijk zorgen voor heel wat klachten, onder meer rugpijn.

We leven in een maatschappij die enorm prestatiegericht is.  Veel mensen hebben te kampen met stress en zijn ‘down’, futloos, leeg. Dit is een enorm belangrijke indicatie voor de osteopathie. Het systeem wordt in totaliteit bekeken en via zachte schedel en viscerale technieken worden in de meeste gevallen enorme resultaten geboekt. De osteopaat zal bij tal van aandoeningen nuttig werk kunnen doen. Het lijstje met voorbeelden is dan ook niet beperkt tot deze onderwerpen.

Een osteopatische check-up behandeling is uiteraard ook voor iedereen aangewezen. Hierbij worden de mobiliteitsverliezen in het lichaam gecorrigeerd waardoor het lichaam zich preventief kan herstellen.

Voor meer informatie: www.osteopoint.nl

Voor het maken van afspraken: 0165 - 540 857

< terug