Wat is psychologie bij oncologie?

(Klachtgerichte) behandeling na diagnosestelling is gericht op verminderen van klachten en verbetering van levenskwaliteit; onder andere bij:

stressklachten, spanningsklachten (ook werkgerelateerde klachten)
• pijnklachten
• paniek en angstklachten; post traumatische stressklachten
stemmingsklachten (somberheid, depressie)
identiteitsproblemen, assertiviteitsproblemen
rouwverwerking
relatie- /systeemproblemen

Achtergrond, competenties en specialisaties:

Universitair opgeleid tot psycholoog in Leiden in de klinische en gezondheidspsychologie. Volgde diverse cursussen, bijscholingen en specialisaties op het gebied van diagnostiek en ‘evidence based’ psychotherapie gericht op Psychotraumatologie: is gecertificeerd als EMDR practioner, in NET, in BEPP en in Trauma & Body. Specialisatie in lichamelijke onverklaarbare pijnklachten en levensbedreigende ziekten, specifiek intensive care hart- en vaatziekten en oncologie. Heeft ruime ervaring met systeem- en groepstherapie bij (complex) getraumatiseerden. Is opgeleid ook als A-verpleegkundige in acute traumazorg en diverse verpleegafdelingen.

Werkervaring:

Ook werkzaam vanaf juni 2014 als klinisch psycholoog bij Stichting Centrum ‘45, onderdeel van Arq Expert Groep. Is gespecialiseerd in Psychotraumatologie; specifiek Beroepsgerelateerde (complexe) PTSS. Heeft 10 jaar werkervaring als senior adviseur, psycholoog, trainer bij Instituut voor Psychotrauma. Draaide projecten in het kader van Traumazorg en Agressie bij branchegroepen Zorg, , Politie, Brandweer, Ambulance. Gaf organisatieadvies in het kader van psychosociale zorg tijdens en na rampen en calamiteitenzorg in Nederland, als ook internationaal. Behaalde in februari 2009 International Certificate: Mental Health and Psychosocial Support in post conflict areas bij Cogis kennisinstituut vervolging, oorlog, geweld. Is projectleider geweest bij implementatie en evaluatie van een dagprogramma voor Lichamelijk onvoldoende verklaarbare klachten (LOK) na traumatische gebeurtenissen bij complex getraumatiseerde Vluchtelingen en Asielzoekers.

Doet onder andere wetenschappelijk onderzoek naar het effect van EMDR-Resource Development and Installation protocol (RDI) bij (complex)getraumatiseerde veteranen en politiemedewerkers als bijdrage aan Arq ontwikkellijn Complexe PTSS. Is betrokken bij innovatieve behandelingen (complexe PTSS) als intensieve TFT waaronder iEMDR en 3MDR.

“Ik werk kortdurend, ‘op maat’ en klachtgericht vanuit verschillende therapeutische referentiekaders met aandacht voor systeem van cliënt(en). Ik hecht belang aan kwalitatief goede zorg vanuit wederzijds respect, vertrouwen en verantwoordelijkheid”

Aanmelding: 

via [email protected] (via verwijzer huisarts, Fytaal). U kunt ook uw telefoonnummer in een mail aangeven en wordt op de praktijkdagen (meestal op vrijdag, zaterdag) teruggebeld. De psychologische zorg wordt (deels) vergoed op basis van polisvoorwaarden GGZ zorg die u met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. Informatie kunt u op de website lezen als ook bij aanmelding en/of intakegesprek navragen.

Psychologen praktijk van Bokkem (www.psychologenpraktijkvanbokkem.nl)
Joke van Bokkem (drs.; MA); klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ psycholoog geregistreerd in het BIG (59006697025 en 79006697016), NIP lid, NTVP gecertificeerd psychotraumatherapeut.

Sinds 1999 werkzaam als zelfstandig psycholoog in eigen praktijk (GGZ basiszorg) in regio Noord-Brabant en ook omgeving Amersfoort (op aanvraag elders in NL) AGB-code zorgverlener: 94002560. Praktijk AGB-code 94002083

< terug