Praktijkinformatie

Onze praktijk beschikt over meerdere (gespecialiseerde) fysiotherapeuten. Tevens werken we in onze praktijk samen met andere disciplines die zelfstandig werkzaam zijn binnen de praktijk. 

Openingstijden

De praktijk is geopend op maandag t/m vrijdag. Voor actuele openingstijden zie de contactpagina.

Contact

Wilt u voor zover dit mogelijk is graag uw afspraak maken van maandag t/m vrijdag van 8.00 -17.00 aan de balie of telefonisch via 0165-533227.

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens (naam, adres en woonplaats), uw verzekering en indien van toepassing de verwijsbrief. Vanaf 1 juli 2009 bent u  zich verplicht te legitimeren. Dit kan met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. 

Afspraken

 • Wij verzoeken u op tijd voor uw afspraak aanwezig te zijn.
 • Wilt u uw afspraakkaartje iedere behandeling meenemen.
 • Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u tenminste 24 uur voor de afgesproken tijd af te bellen: anders zijn wij genoodzaakt deze afspraak bij u in rekening te brengen.
 • Als u op maandag een afspraak heeft en u kunt niet komen, verzoeken wij u zich ’s morgens tussen 8.00 – 8.30 uur af te melden; of indien mogelijk, voor het weekend. Inspreken op de voicemail in het weekend is ook een optie.
 • De praktijk hanteert geen wachtlijst en heeft als richtlijn dat binnen 24 uur na aanmelding het eerste consult zal plaatsvinden.

DTF

Sinds 2006 is fysiotherapie direct toegankelijk, wat betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.

Onze tarieven

Valt jouw behandeling buiten de verzekering? Bekijk dan hier de tarieven.

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF.

Hygiëne

Wij verwachten van u als patiënt/cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Wij verzoeken u een eigen handdoek mee te nemen.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimtes waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden.

 • Als u wilt kunt u inzage in uw dossier krijgen.
 • Tevens is uw privacy gewaarborgd m.b.t. de wettelijke verplichtingen Bescherming  Persoonsgegevens.
 • Klik hier voor het privacyreglement van Fytaal Roosendaal

Aansprakelijkheid

De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of aan de praktijkhouder. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. 

 • Klik hier voor de klachtenprocedure van Fytaal Roosendaal

Eigendommen

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Wijzigingen van gegevens

Wilt u zo spoedig mogelijk veranderingen van adres, telefoonnummer of  zorgverzekeraar aan ons doorgeven.

Meerdere Specialisaties

Wij hebben ons toegelegd op meerdere specialisaties binnen ons vak; het kan dus voorkomen dat u daarom naar een andere therapeut binnen onze organisatie wordt door verwezen.

Tarieven

U wordt verzocht om uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de administratie of aan de fysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw vergoeding van fysiotherapie. Wij hebben contracten met bijna alle zorgverzekeraars afgesloten.

Betalingsvoorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut
 • Wilt u de eerste keer mededelen of u al elders behandeld bent (i.v.m. vergoeding van uw verzekeraar).
 • Als u ook bij een andere praktijk in behandeling bent, mogen de behandelingen niet op dezelfde dag vallen. Verzekeraars vergoeden slechts 1 behandeling per dag. In voorkomende gevallen komt de extra behandeling voor uw eigen rekening. Dit geldt ook voor Mensendieck.
 • Als u zich niet tijdig afmeldt zijn wij genoodzaakt u dit in rekening te brengen. U ontvangt dan van ons een nota!
 • De nota’s dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim.
 • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te nemen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de patiënt.
 • Patiënten die niet aanvullend verzekerd zijn, kunnen wij vragen per behandeling contant af te rekenen.
 • Voor meer informatie of uw persoonlijke vragen kunt u terecht bij een van de fysiotherapeuten van Fytaal.

 WGBO

 • Klik hier voor de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst