Algemene voorwaarden

De eerste afspraak

Privacyreglement

Wij houden, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om: daarom is, naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement:

Huisregels en bejegening

Wij bouwen graag een goede relatie op met onze cliënten. Om iedereen zo adequaat en plezierig mogelijk van dienst te kunnen zijn in een veilige en prettige omgeving, hebben we een aantal  huisregels opgesteld:

Huisregels oefenzaal

Betalingsvoorwaarden