Haptotherapie bij kanker

Kanker, en dan…
De diagnose kanker is heel ingrijpend voor jezelf en de mensen om je heen. Je gaat een onzekere tijd tegemoet en in korte tijd komt veel op je af. Je ondergaat onderzoeken, komt voor moeilijke keuzes te staan en vaak volgen vele behandelingen.

Lichamelijk en psychisch uit balans
Het voelt alsof jouw lijf je in de steek laat. Naast de lichamelijke gevolgen is het een emotionele achtbaan waar gevoelens van o.a. onzekerheid, angst, boosheid, verdriet, machteloosheid, eenzaamheid kunnen worden ervaren. In deze onzekere tijd is het een hele kunst om jezelf staande te houden.

Na de eerste schrik komen wilskracht en vechtlust vaak voorop te staan. Om de behandelingen aan te kunnen, is jezelf afsluiten van de omgeving soms de enige optie. Er is weinig ruimte om stil te staan bij wat de diagnose met je doet.

Het echte verwerken begint meestal pas na de behandelingen, als je meer ruimte krijgt. Dan dringt door wat je is overkomen. Hetgeen je meegemaakt hebt, beïnvloedt de wijze van in het leven staan.

Haptotherapie
Haptotherapie is een therapie die zich richt op de ontwikkeling van de mens. De positieve werking van (aan)geraakt worden, speelt een belangrijke rol. De therapie is gebaseerd op haptonomie. Haptonomie gaat over voelen, voelen hoe je in contact bent met jezelf en met anderen.

Haptotherapie kan jou op veel momenten en op verschillende manieren ondersteunen als je kanker hebt. Het kan hulp bieden tijdens en na de medische behandelingen.

Haptotherapie helpt je om terug te komen in jouw eigen lijf. Als je jouw eigen lijf voelt, voel je wat je nodig hebt. Zo kun je jezelf beter kenbaar maken aan anderen en om passende hulp vragen. Samen maakt het minder zwaar. De grenzen van vermoeidheid voel je beter. Door hiernaar te luisteren vind je een betere balans tussen inspanning en ontspanning.

Bij de therapie ga je voelen wat jouw lijf te vertellen heeft. Door het erkennen en betekenis geven van deze gevoelens, krijg je meer rust. Ook ontwikkel je meer zelfvertrouwen. Zo ben je beter in staat eigen keuzes te maken. Ervaren dat je mag zijn wie je bent en dat je de regie over jouw leven hebt, geeft vertrouwen. Je verbonden voelen met jezelf en de mensen om je heen, maakt je leven zinvol.

Ook voor naasten kan haptotherapie hulp bieden. Voelen hoe het met jou is, en daar gehoor aan te geven, zorgt dat je steviger staat. Zo kun je voor jezelf zorgen en voor de ander.

Werkwijze
De therapie start met een intake gesprek. In de daarop volgende sessies ervaar je, met behulp van oefeningen en aanraking, wat helpend is bij jouw hulpvraag. Ons lichaam weet het antwoord, we hoeven alleen maar te luisteren.
Bij de therapie leer je jouw patronen van in contact zijn, (beter) kennen. Je wordt aangesproken op mogelijkheden om het anders te doen, anders om te gaan met problemen en situaties. Je hoeft niets af te leren, je leert alleen bij, waardoor je meer keuzemogelijkheden hebt. Hoe meer keuzes je hebt, hoe vrijer je jezelf voelt. Je wordt steeds meer jezelf.

Voor meer informatie over haptotherapie zie samenmeerjezelf.nl

Haptotherapie kan oa. ingezet worden bij:

 • eigen regie (her)pakken
 • eigen keuzes maken
 • grenzen aangeven
 • vinden van een nieuwe balans
 • omgaan met vermoeidheid
 • opnieuw vertrouwd raken met een veranderd lichaam
 • kunnen en mogen voelen wat ziekte innerlijk teweegbrengt
 • omgaan met intimiteit
 • hulp en/of steun leren vragen/ kunnen ontvangen
 • angst
 • hernieuwde zingeving

En voor naasten

 • omgaan met de veranderingen
 • je eigen plek innemen binnen de relatie
 • samen weer balans vinden
 • gelijkwaardig blijven naast taak als mantelzorger
 • ruimte nemen voor eigen verwerkingsproces
 • verlies overleven, anders leren vasthouden

Kosten en vergoedingen
De kosten en vergoedingen van een behandeling haptotherapie zijn te vinden op
samenmeerjezelf.nl
De meeste zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte van de behandeling in het aanvullende pakket.

Aanmelden
Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk. Je kunt jezelf aanmelden via mail of
telefoon. Voor meer informatie kijk op:
Samenmeerjezelf.nl

Contact
Mariëtte van Gastel I haptotherapeut

m haptotherapie@samenmeerjezelf.nl
t 06-30275970
w samenmeerjezelf.nl